Regulamin


REGULAMIN ZAKUPÓW OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.12.2014R.

Sklep www.pogromcy-deszczu.pl jest prowadzony przez firmę F.H.U. Aka Ewelina Brach, Nowe Miasto 4 59-975 Sulików NIP: 6991868457 REGON:  081193585 . Firma jest wpisana do CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=64c363e3-d758-4aa7-9cd7-dadb670cccb5

1. Firma F.H.U. Aka Ewelina Brach zwana dalej Firmą prowadzi sprzedaż detaliczną prowadzoną drogą elektroniczną.
2. Wszystkie produkty oferowane poprzez Firmę są nowe chyba, że w opisie aukcji zaznaczono inaczej, i zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
3. Wszystkie ceny podane przez Firmę są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do każdego zakupu zostaje załączony paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT. Dokument sprzedaży zostaje załączony do paczki.
4. Produkt zostaje dostarczony poprzez wyspecjalizowane firmy transportowe, których lista jest dostępna w zakładce Dane wysyłkowe. Z uwagi na duże gabaryty przedmiotów koszt transportu jest indywidualnie ustalany z klientem. Przed realizacją zamówienia klient jest zobowiązany do potwierdzenie kosztów dostawy.
5. Na termin realizacji zamówienia składają się takie rzeczy jak:
a) czas potrzebny na skompletowanie zamówienia
b) czas potrzebny na przygotowanie zamówienia do wysłania
c) czas potrzebny firmie kurierskiej lub innemu operatorowi pocztowemu na dostarczenie przedmiotu
6. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za przedmiot wraz z kosztami dostawy w terminie do 14 dni od zawarcia umowy. Firma udostępnia następujące sposoby zapłaty
a) za pobraniem – bezpośrednio do rąk kuriera lub innego operatora pocztowego lub transportowego. W wyjątkowych Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji takiego zamówienia i w przypadku stwierdzenia, że kupujący może nie opłacić takiej przesyłki odmówić realizacji takiego zlecenia.
Sytuacje możliwe do odmówienia realizacji zamówienia:
- brak próby kontaktu
- podejrzenie istnienia nieopłaconych płatności lub przesyłek
b) przelewem na rachunek bankowy Firmy
9. Dla niektórych dostępnych przedmiotów Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności i dostawy
10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni.
11. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta importera lub sprzedawcy. Aby dowiedzieć się o warunkach gwarancji należy wysłać zapytanie na adres: sklep@pogromcy-deszczu.pl
Poprawnie złożona reklamacja powinna posiadać co najmniej następujące informacje:
- Imię nazwisko i adres zgłaszającego reklamację
- Datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
- Przedmiot reklamacji
- Opis usterki
Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpoczęciem reklamacji, Firma zwraca się do Kupującego w celu ich uzupełnienia.
12. Firma odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
13. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Firmę albo Firma nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. Przy czym przepisy nie mają zastosowania jeżeli usterka ta była nieistotna.
14.Firma rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Firma nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Firma W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien poinformować Firmę o adresie właściwym dla dostarczenia przedmiotu.
15.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Przesyłkę należy odesłać na swój koszt na adres: F.H.U. AKA Ewelina Brach ul. Nowe Miasto 4, 59-975 Sulików. Firma nie refunduje kosztów wysyłki zwrotnej.
16. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
17.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę w ramach sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
ZAŁĄCZNIK nr 1
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki można odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Przy czym jeżeli wybrałeś formę wysyłki inną niż najtańszą oferowaną przez sprzedawcę, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o różnicę w ich cenie.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

F.H.U. AKA EWELINA BRACH

UL. NOWE MIASTO 4

59-975 SULIKÓW


Ja (imię i nazwisko kupującego)............................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:
[nazwy kupionych przedmiotów]........................................................................................,
numery ofert............................................................................................
Login Allegro:...........................................................................................
Data zawarcia umowy to..................................................................
data odbioru towaru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Podpis (jeżeli w wersji papierowej)................................................